DTV Historie

DTV’s spæde start

DTV blev stiftet i april 1972 ved et møde i HIK. Her deltog 46 veteranspillere, der næsten alle sammen meldte sig ind ved mødet. Inden året var omme, var der over 100 medlemmer.

Det var Einer Ulrich, dansk tennis store mand – både på banen og i administrationen af dansk tennis, formand for Dansk Tennisforbund, der i flere år havde opfordret til, at der blev gjort noget mere for veterantennis i Danmark. Tennisforbundet kunne ikke overkomme mere. Det var Inge Vibe Hastrup, KB, der fik overtalt Mogens Ebbe, HIK, til at blive den første præsident fra 1972 til 1977.

I 1977 lykkedes det Gellert Bech at overtale Chris Hestbæk, begge HIK, til at følge efter Mogens Ebbe. På det tidspunkt var der ca. 250 medlemmer i DTV. Chris Hestbæk var præsident til 2007, altså i 30 år. Det bliver vist svært at slå den rekord. I den periode steg medlemstallet til ca. 850 medlemmer. Dette er udelukkende Chris Hestbæks fortjeneste.

Den første turnering om Danmarksmesterskaber udendørs for veteraner blev afholdt i Nærum 1972. Der var indbudt 10 rækker, men der blev kun spillet i 7 rækker med 45 deltagere.

Den største turnering til dato var indendørs Denmarksmesterskaberne i Rundforbihallen i Nærum i 2013 med 326 deltagere i 38 rækker, fra 35+ til 85+.

Paul Dehlholm

Her kan du læse Paul Dehlhholms håndskrevne beretning