Bliv medlem

Du kan indmelde dig her.

Kontingent pr. januar 2017: 300 kr.

Indskud ved indmeldelse: 100 kr.

Du betaler med Dankort.

Husk at læse betalingsbetingelserne.

Du tilmelder dig en abonnementsordning, hvor dit kontingent hvert år trækkes den 1. januar.
Hvis du ønsker at melde dig ud af DTV, skal du gøre det inden 1. januar. Du får medio december hvert år en reminder, så du kan stoppe hævningen.
.
KONTONUMMER
Hvis der en sjælden gang skulle være brug for at betale direkte til DTVs konto benyttes reg.nr 5030 kontonummer 0001244476 i Jyske Bank. Man kan ikke melde sig ind ved at betale uden forudgående aftale med kassereren eller sekretæren.