DTVs bankkonto

Arbejdernes Landsbank:

Reg.nr. 5358, kontonr. 0000249505 

Husk at anføre navn og formål på overførslen.

IBAN kontonummer

:

DK6253580000249505

SWIFT-adresse/BIC

:

ALBADKKK

 

Udvalg og ansvarsområder

Forretningsudvalg
Lars Bo Sørensen
Frans Nørby
Lars Vaaben

Turneringsudvalg
Niels Emery
Pia Sinikka
Lars Gylstorff
Lars Bo Sørensen

Undenlandske turneringer, VM, EM, NM
Lars Gylstorff


Hjemmeside redaktion
Søs Stadil
Frans Nørby

Kommunikation
Søs Stadil


Sociale arrangementer: Q, M, Q&M, DTV-Tour, Juletennis, Bridge mm. 
Torben Olesen


Young Guns og 110+
Pia Sinikka

Sponsorater
Lars Bo Sørensen

Revisor
Anne Jørgensen