Bestyrelse og udvalg

Udvalg og ansvarsområder

Forretningsudvalg
Lars Gylstorff
Frans Nørby

Turneringsudvalg
Niels Emery
Pia Sinikka
Lars Gylstorff
Anne-Mette Bjerring, KB
Helle Sehested, VST
Peter Biltoft-Jensen, ATK
Henrik Aaen, ALTS
Hjemmeside redaktion
Søs Stadil
Frans Nørby

Kommunikation
Søs Stadil


Sociale arrangementer: Q, M, Q&M, DTV-Tour, Juletennis, Bridge mm. 
Torben Olesen


Young Guns og 110+
Pia Sinikka

Sponsorater
Lars Gylstorff m.fl.

Revisor
Anne Jørgensen, Espergærde

DTVs bankkonto

Arbejdernes Landsbank:

Reg.nr. 5358, kontonr. 0000249505 

Husk at anføre navn og formål på overførslen.

IBAN kontonummer

:

DK6253580000249505

SWIFT-adresse/BIC

:

ALBADKKK