1) Vi informerer nu ud om datoer, steder og antal - så damerne kan få det i kalenderen.

2) Vi venter med at informere om frokost - i håbet om at vi får klarere retningslinjer snart.

3) Vi venter med at informere om prisen, da den jo afhænger af frokosten.

 

HVAD ER Q-TENNIS?

Q-tennis er to dejlige timers damedouble med forskellige med- og modspillere, efterfulgt af lækker frokost og hyggeligt samvær.

Prisen varierer lidt i de forskellige værtsklubber, men er overkommelig og dækker frokost, bolde og baneleje. (typiske mellen 150 og 200 kr). Drikkevarer betaler du separat.

Q-tennis foregår om onsdagen, og du skal møde i god tid inden spillet, der oftest starter kl 10 om sommeren - om vinteren dog kl 11 i Hørsholm/Rungsted Tennisklub og kl 10 i KB.

TILMELDING efter først til mølle-princippet er åben fra onsdag t.o.m.fredag midnat i ugen før det kommende arrangement. Find Q-tennis i Aktivitetskalenderen på forsiden og klik, tilmeld og betal. 

Penge gives ikke retur ved afbud efter tilmeldingsfristen. Men meld alligevel afbud aht spilleplanen og dine tennisveninder.