Rejsetilbud

Ingen rejsetilbud aktuelt

Rejsetilbud til DTVs medlemmer

DTVs bestyrelse er klar over, at mange af vore medlemmer efterspørger tilbud om rejser, der indeholder mulighed for tennis.

For god ordens skyld skal det understreges, at DTV ikke yder tilskud til nogen af nedenstående rejsetyper.

For at sikre at der er fælles forståelse for, hvilke rejsetyper, der kan være tale om, kommer her en præcisering:

DTV Rejser

Dette er rejser arrangeret af et DTV medlem, hvor tilbud om deltagelse sker via hjemmesiden.

Ovennævnte betyder at rejsen arrangeres af et DTV-medlem og udbydes til samtlige DTV medlemmer, så alle har lige chance for at melde sig.

Det er ikke ensbetydende med, at alle kan deltage, idet arrangøren kan fastsætte et max. antal deltagere. Deltagere i disse rejser er primært DTV medlemmer. Disse arrangementer er som regel særdeles populære. DTVs bestyrelse opfordrer vore medlemmer til at arrangere denne type af rejser.

Eksterne rejser

Dette er rejser udbudt af tennistrænere, professionelle eller andre rejsearrangører. Der er her tale om tilbud til alle, ikke kun DTV medlemmer.

DTV modtager ind i mellem tilbud om en tennisrejse fra en rejsearrangør, og DTVs bestyrelse har besluttet, at vi mod et honorar på 1000 kr. videreformidler disse tilbud, f.eks. via hjemmesiden. Eftersom tilmelding er åben for alle tennisinteresserede, kan der forekomme stor variation i spillernes alder, niveau osv.

Private rejser

Det sker at DTV medlemmer sammen arrangerer en tennisrejse, hvor både DTV medlemmer og ikke-DTV medlemmer kan deltage. Sådanne rejser vil ikke være at finde på hjemmesiden.

.