VM for hold og individuelt 2021

Det er nu muligt -  i aktivitetskalenderen - at tilkendegive sin interesse for at deltage på et af holdene til VM SENEST 20. juni kl. 23.59

VM 2021 for hold og individuelt er PLANLAGT således:

 • VM for Young Seniors 35-45+ Umag, Kroatien 12-25/9 - 2021

  • Hold- VM: 12. sept - 17. sept
  • Individuelt VM: 18. sept - 25 sept
 • VM for Seniors 50-60+ Umag 29/8-11/9-2021

  • Hold- VM: 29. aug. - 3. sept 
  • Individuelt VM: 4. sept - 11. sept
  •  
 •  Super Seniors 65-90+ Mallorca 10-23/10 2021 
  • Hold-VM: 10. okt - 15. okt
  • Individuelt VM: 16. okt - 23. okt

Man tilmelder sig online i Aktivitetskalenderen på datoen for VM-start. Der vil senere blive meddelt en deadline for tilmelding som kandidat. Derefter vil Turneringsudvalget (TU)  sammen med en holdkaptajn foretage den endelige udtagelse af holdene og evt. udskrive udtagelseskampe.

 

Interview fra P4 Østjylland 23.9.19 med Claus Pedersen fra 70+ guldholdet:

Optagelse 1/2

Optagelse 2/2

 

 

Udtagelse af hold til VM

OBS! Spillere der ønsker at deltage i hold-VM skal tilmelde sig som kandidat i aktivitetskalenderen senest 20.6!

Retningslinjer for landsholdsudtagelse

 • Medlemmer af DTV kan udtages til landshold.
 • Kandidater skal melde deres interesse ved registrering på DTV’s hjemmeside.
 • DTV anbefaler 4 spillere til et VM-hold og min. 3 spillere til et NM-hold. Hvis der er nok tilmeldte, sættes hold efter disse minimumskrav.
 • DTV udtager hold først og fremmest efter styrke, dvs. i henhold til opnåede resultater over de seneste sæsoner. Stærke konstellationer i double kan have betydning for udtagelsen.
 • Såfremt der er tvivl om styrkeforholdet mellem to eller flere spillere, kan DTV bede om at der spilles udtagelseskampe inden den endelige holdudtagelse.
 • DTV forbeholder sig ret til at udtage en stærk spiller, der i veteran sammenhæng ikke har været aktiv de seneste sæsoner, såfremt pågældende spiller tydeligvis har styrken der matcher et landshold. Det kan eksempelvis være spillere, der har opnået internationale resultater, har spillet (eller spiller) i en høj senior-division eller måske fungerer som professionel træner.
 • Alle relevante spillere kan komme i betragtning til udtagelse helt frem til skæringsdatoen, hvor DTV foretager den endelige udtagelse. Udtagelsen vil typisk ske omkring 1 uge før ITF's tilmeldingsfrist udløber (gælder for VM).
 • DTV forbeholder sig ret til ikke at udtage et landshold såfremt det skønnes, at niveauet blandt de tilmeldte spillere ikke er højt nok.
 • DTV udtager hold bestående af spillere i samme alderskategori, men kan beslutte at rykke spillere til en yngre alderskategori, såfremt der i en kategori er overtal af spillere og såfremt det skønnes, at spillernes niveau er højt nok til at spille i den yngre kategori. DTV kan også beslutte at rykke spillere ned fra en ældre kategori i tilfælde af, at der ikke er tilmeldinger nok til at etablere et hold i den ældre alderskategori.
 • Ved udtagelsen udpeger DTV en holdkaptajn for hvert hold. Under turneringen beslutter holdkaptajnen holdopstillingen og fungerer i det hele taget som bindeled mellem holdet og turneringsledelsen.

Økonomi

 • Til Hold-VM betaler DTV holdgebyr og udbetaler økonomisk støtte på 500 kr. i Europa samt 1.000 kr. oversøisk pr. spiller.

 • Til VM individuelt, udbetaler DTV resultatafhængigt tilskud ved 1.- 4. plads.

Single ( min. 32 deltagere)

1. Plads 1000 kr. 

2. plads 800 kr. 

3.- 4. plads 600.

 

Double. ( ved min. 16 par)

1. plads 800,- kr. pr.par

2. plads 600.- kr pr.par