VM for hold 2024

I 2024 spilles VM for hold i:
Portugal (30-40+), 4-9 august 2024
Japan (45+), 17-22 november 2024
Mexico (50-60+), 28 april - 3. maj 2024
Tyrkiet (65-90+), 10-15 marts 2024

Hvis du er interesseret i at komme i betragtning til et af holdene, skal du som første skridt melde din interesse i Aktivitetskalenderen på startdato for VM på DTV's hjemmeside.

Deadlines for tilmelding hos DTV:
Portugal: 13. maj 2024
Japan: 1. november 2024

Udtagelse af hold til VM

Registrering i aktivitetskalenderen

Fremover skal alle spillere, som er interesserede i at komme i betragtning til landshold, registrere sig i DTV’s aktivitetskalender. Registrering i aktivitetskalenderen er allerede gældende praksis for VM, men nu omfattes NM også af samme proces.

Spillerrepræsentanter

DTV har samtidigt besluttet at udvide udtagelsesudvalget med 4 spillerrepræsentanter således at udvalget i fremtiden vil bestå af 3 medlemmer af DTV’s bestyrelse og 4 spillerrepræsentanter med godt kendskab til mange spillere.

Spillerepræsentanter udskiftes efter rotationsprincippet og der vil blive skiftet minimum 1 spillerrepræsentant årligt for at sikre dynamik. Der kan ikke samtidigt være flere spillerrepræsentanter fra samme klub i udvalget.

I 2024 vil udtagelsesudvalget bestå af:
DTV - Niels Emery, Pia Sinikka, Lars Gylstorff
Spillerrepræsentanter - Anne-Mette Bjerring (KB), Helle Sehested (Taarbæk), Peter Biltoft-Jensen (ATK) og Henrik Aaen (ALTS).

Hold VM Retningslinjer
Kun medlemmer af DTV kan udtages til landshold.
Kandidater skal altid melde deres interesse ved registrering på DTV’s hjemmeside.
DTV anbefaler 4 spillere til et VM-hold.
DTV udtager hold først og fremmest efter styrke, dvs. i henhold til opnåede resultater over de seneste sæsoner. Stærke konstellationer i double kan have betydning for udtagelsen.
Såfremt der er tvivl om styrkeforholdet mellem to eller flere spillere, kan DTV bede om at der spilles udtagelseskampe inden den endelige holdudtagelse.
DTV foretager den endelige udtagelse, som typisk vil ske senest 1 uge før ITF's tilmeldingsfrist udløber.
DTV forbeholder sig ret til ikke at udtage et landshold såfremt det skønnes, at niveauet blandt de tilmeldte spillere ikke er højt nok.
DTV udtager hold bestående af spillere i samme alderskategori, men kan beslutte at rykke spillere til en yngre alderskategori, såfremt der i en kategori er overtal af spillere og såfremt det skønnes, at spillernes niveau er højt nok til at spille i den yngre kategori. DTV kan også beslutte at rykke
spillere ned fra en ældre kategori i tilfælde af, at der ikke er tilmeldinger nok til at etablere et hold i den ældre alderskategori.
Ved udtagelsen udpeger DTV en holdkaptajn for hvert hold.

Individuelt VM

DTV yder ikke tilskud til individuelt VM.

Bonus

DTV udbetaler en bonus afhængigt af opnåede resultater og turneringens størrelse:

Single placering (min. 32 deltagere)

Bonus pr. spiller

1.

1.000

2.

800

3/4

600

 

 

Double placering (min. 16 par)

 

1.

400

2.

300

 

 

Interview fra P4 Østjylland 23.9.19 med Claus Pedersen fra 70+ guldholdet:

Optagelse 1/2    Optagelse 2/2