DTVs historie

DTV's spæde start (af Paul Dehlholm)

DTV blev stiftet i april 1972 ved et møde i HIK. Her deltog 46 veteranspillere, der næsten alle sammen meldte sig ind ved mødet. Inden året var omme, var der over 100 medlemmer.

Det var Einer Ulrich, dansk tennis store mand - både på banen og i administrationen af dansk tennis, formand for Dansk Tennisforbund, der i flere år havde opfordret til, at der blev gjort noget mere for veterantennis i Danmark. Tennisforbundet kunne ikke overkomme mere. Det var Inge Vibe Hastrup, KB, der fik overtalt Mogens Ebbe, HIK, til at blive den første præsident fra 1972 til 1977.

I 1977 lykkedes det Gellert Bech at overtale Chris Hestbæk, begge HIK, til at følge efter Mogens Ebbe. På det tidspunkt var der ca. 250 medlemmer i DTV. Chris Hestbæk var præsident til 2007, altså i 30 år. Det bliver vist svært at slå den rekord. I den periode steg medlemstallet til ca. 850 medlemmer. Dette er udelukkende Chris Hestbæks fortjeneste.

 

Chris Hestbæk

Den første turnering om Danmarksmesterskaber udendørs for veteraner blev afholdt i Nærum 1972. Der var indbudt 10 rækker, men der blev kun spillet i 7 rækker med 45 deltagere.

Den største turnering til dato var indendørs Denmarksmesterskaberne i Rundforbihallen i Nærum i 2013 med 326 deltagere i 38 rækker, fra 35+ til 85+.

Statistik

Se hvem der har vundet flest DTV mesterskaber - klik her: Statistik

TITLER, NAVNE OG NOTER (af Jørgen Schouboe)

Ingen formænd i DTV!

Danske Tennis-Veteraner (bemærk bindestregen) er en fornem forening. Skulle vor læser være i tvivl, så vil et blik på ledelsens titler måske overbevise. Siden stiftelsen i 1972 har DTV aldrig haft en formand, næh, intet mindre end en præsident kunne gøre det! Dén titel lever endnu.(boe)

Andre fine titler

Den første præsident, Mogens Ebbe, ironiserede selv engang over DTV's prætentiøse titler. Ud over præsidenten var der selvfølgelig en vicepræsident, men sandelig også ligesom i en stor bank en hovedkasserer og som i FN en generalsekretær. Så var niveauet ligesom lagt ... De sidste to titler eksisterer dog ikke længere. (boe)

Topspillere

Ganske naturligt er og var en del af DTV's medlemmer tidligere topspillere. Torben Ulrich (f. 1928) vandt 1976 mesterskabet i 45+, Kurt Nielsen (1930-2011) var medlem i mange år, og Søren Højberg (f. 1933) har vundet titler i både single og double samt siddet i bestyrelsen gennem mange år. Også Jørgen Ulrich (1935-2010) har både været mester og bestyrelsesmedlem. Af andre Davis Cup spillere møder man i listen over DTV-mestre K.E.K. Nielsen (f. 1942), Tom Christensen (1949), Lars Elvstrøm (1949) og Europamester i 70+ Kasper Rud (1947) samt mangfoldige gange den finske mester og danske toptræner Reino Nyyssönen (1935). Blandt kvinder fra FedCup-hold har Dorte Ekner (1951), Anne Møller (1963) og senest(!) Anne-Mette Sørensen (1947) erobret en del DTV-titler. (genboe)

  Fra øv. venstre: Kurt Nielsen, Torben Ulrich, Jørgen Ulrich, Søren Højberg, K.E.K. Nielsen, Reino Nyyssönen, Lars Elvstrøm, Anne Mette Sørensen, Dorthe Ekner og Kasper Rud

Andre idrætter

Gennem årene blev nogle DTV-mesterskaber også erobret af  'rigtige' Danmarksmestre fra andre idrætter. Det gælder bordtennis og fodbold (se særskilte noter) samt i badminton Agnete Varn (1920-2013, finalist ved All England 6 gange og dansk mester i badminton, tennis og golf), Birte Kristiansen (f. 1924), Ole Jensen (f. 1928, også DTV-kasserer i 11 år) og Poul-Erik Nielsen (f. 1931 og endda All England-mester i double). To af Danmarks første All England-mestre (fra 1939) står også i DTV's medlemslister fra 1970'erne: To(n)ny Ahm og Ruth Dalsgaard. (boe)

 Fra venstre: Poul Erik Nielsen, Agnete Varn (f. Friis), Ruth Dalsgaard, Tony Ahm og Ole Jensen (tv?)

BORDtennis

At bordtennis er en god skole for 'rigtig' tennis, ved mange. Det understreges af, at et par af DTV's 2018-aktuelle topnavne (i 70+) er EM-medaljevinderne Claus Pedersen og Frans Nørby. Begge har vundet DM i bordtennis, Claus P. endda mange singler.- Men allerede ved ét af de første DTV-mesterskaber i 1977 triumferede et stort bordtennisnavn i 45+, som dengang var den yngste og stærkeste aldersklasse. Det var Henning Hauth (1931-2012), som var 'rigtig' Danmarksmester og landsholdsspiller i både bordtennis og kricket (samt også med i toppen af dansk fodbold på AB's bedste hold). Hauth vandt også flere DTV-titler i double med sin gamle bordtennismakker Einar Lyttik. (genboe)

  Fra ventre: Ping-pong spillerne: Henning Hauth, Ejnar Lyttik, Claus P. og Frans Nørby

FOD(bold)tennis

Et par gamle fodboldstjerner vandt også i DTV-regi. Det var Steen Blicher (flere DM-titler for AB og anfører for OL-landsholdet i 1952) og en anden AB'er, Christen Brøgger (også 3 DM i fodbold, dog 1 for B93). Blicher (f. 1923) var fyldt 91 inden han stoppede med tennis. Brøgger (1925-2013), som ved siden af fodbolden vandt DM (single) i U18-klassen (1943), erobrede som superveteran en del titler i double. (boe) 

 Fra venstre: Steen Blicher og Christen Brøgger

Kendisser

De der kun kendte Mogens Pagh som øverste direktør og formand for Østasiatisk Kompagni, omkring 1970 Danmarks største virksomhed, troede muligvis, at Dansk Lawn-Tennis Forbund havde en kransekagefigur som formand mellem 1958 og 1963. Pagh var imidlertid også en stærk spiller, hvilket dokumenteres ved hans senere titler som dansk veteranmester. Da klassen 60+ blev indført, vandt Pagh (1911-2004) singletitlen 7 gange, 3 ude og 4 inde, sidste gang som 69-årig. - Uden at vinde DTV-mesterskaber har andre kendisser været medlemmer, bl.a. Erik Carlsen, en af DR's tidligere direktører. Hans efterfølger Hans Sølvhøj, også kulturminister og hofchef, var en udmærket spiller, men så vidt vides ikke DTV-medlem. (genboe)

DTV - Sektionerne m.m.
Sektion Q
Danske Tennis-Veteraner blev oprindeligt stiftet for at fremme mulighederne for turneringsspil for dem der var vokset ud af den almindelige seniorelite. Ret hurtigt viste der sig imidlertid et behov for mere 'social' tennis, hvor man nok talte point, partier og sæt, men hvor formålet ikke var at kåre turneringsvindere eller mester (undtagen måske udi egen opfattelse). Derfor dannede nogle initiativrige kvinder en særlig 'klub i klubben' med Aase Ramberg i spidsen. Denne Sektion Q opstod ca. 1975 på helt privat initiativ (den første præsident, Mogens Ebbe, kaldte den endda "... en hemmelig sektion Q ..." i sit vittige historiske rids fra 1978).
Ledere (listen er kun komplet fra 1999):
Aase Ramberg, Holte TK, 1975-??
 ???
Else Berring, Virum-Sorgenfri, fra ?? til ??
Bente Kruse, KB, fra ?? til 1999
Agnete Waage-Jensen, Birkerød, 1999-2015
Annette Kreiner, Nærum 2015-
Lone Mærsk-Møller, Holte, 2015-
Sektion M
Mens Sektion Q altså så dagens lys i 1975, kom M-sektionen først til i 1990'erne.
Her er der intet formelt valg af ledelse. Men de frivillige arrangører af de månedlige træf hilses med tak af sektionens øvrige deltagere og hyldes behørigt ved julefrokoster og sæsonafslutninger. Den første leder, Finn Lundvall fra Gentofte TK, bidrog også efter at være blevet 'menig' til den glade stemning med en god sang.
 DTV's tidligere præsident Chris Hestbæk indtog efter sin afgang i 2007 et 'retrætehverv' som 'præsident' i Sektion M, en post han stadig udfylder.
 
 Ledere:
Finn Lundvall, Gentofte TK, ca. 1995-2001.
Bent Vagn Hansen, AB, 2001-02. - BVH (årgang 1931) er stadig aktivt spillende medlem.
Jan 'Krølle' Clausen og Ole Fulton, begge Brøndby Strand, 2002-05.
Jan Clausen, Br.Strand og Ole Thor Rasmussen, ATK, fra 2005-
Kjeld Melchior Larsen, Hundested, fra ca. 2002 (ansvarlig for særlige arrangementer i Hillerød)