NM Nordiske Mesterskaber

NVTM Nordiske Veteran Tennis Mesterskaber
    H45+ H55+ H65+ H70+ D40+ D50+ D60+ S N F D Arr.
1979   S N F   N F F 1 2 3 0 F
1980   N S N   S S S 4 2 0 0 S
1981   D S N   D S D 2 1 0 3 D
1982   N S N   S N D 2 3 0 1 N
1983   F N S   S S D 3 1 1 1 F
1984   N S S   S S D 4 1 0 1 S
1985   D S D   D S D 2 0 0 4 D
1986   S F S   D S D 3 0 1 2 N
1987   F N S   S S S 4 1 1 0 F
1988   D N N   S S D 2 2 0 2 S
1989   D F S   S D S 3 0 1 2 D
    H45+ H55+ H65+ H70+ D40+ D50+ D60+ S N F D Arr.
1990   S S S   D S S 5 0 0 1 N
1991   S N S   S S N 4 2 0 0 F
1992   S D S   D S N 3 1 0 2 S
1993   D S S S S N N 4 2 0 1 D
1994   D N S S F S S 4 1 1 1 N
1995   D N N S D S S 3 2 0 2 F
1996   S S S S S S S 7 0 0 0 S
1997   F S S S D D S 4 0 1 2 D
1998   F S S S D F N 3 1 2 1 N
1999   D S S S F F N 3 1 2 1 F
    H45+ H55+ H65+ H70+ D40+ D50+ D60+ S N F D Arr.
2000   D S S S F D S 4 0 1 2 S
2001   D S N S S S S 5 1 0 1 D
2002   F D S N F D N 1 2 2 2 N
2003   F D D S F F D 1 0 3 3 F
2004   S D N N N D N 1 4 0 2 S
2005   S D S D D F S 3 0 1 3 D
2006   S S S D S D S 5 0 0 2 N
2007   S S S N S S S 6 1 0 0 F
2008   S S S S N S D 6 1 0 1 S
2009   D S S S S S D 5 0 0 2 D
    H45+ H55+ H65+ H70+ D40+ D50+ D60+ S N F D Arr.
2010   S N S S S S S 6 1 0 0 N
2011   S S F S S S F 5 0 2 0 F
2012   S S S S S S S 7 0 0 0 S
  H40 H50 H60 H70 D40 D50 D60 D70 S N F D Arr.
2013 S S S S S S S D 7 0 0 1 D
2014 S S S S D S S N 5 1 0 1 N
2015 S D S D S F S S 7 0 1 0 F
2016 S S S S S S S S 8 0 0 0 S
2017 D D D D F S D D 1 0 1 6 D
2018 D D S D N S D D 2 1 0 5 N
                Samlet 155 35 24 58  

I weekenden 24-26.8 afholdtes de nordiske holdmesterskaber i Oslo i 8 aldersklasser 40+, 50+ 60+ og 70+ 

Danmark vandt 5 af de 8 klasser:

Dame 40+: NR 2 (Sophie Engelsbak, Betina Pedersen, Gitte Wittenborg Lotz)

Dame 50+: Nr 3 (Charlotte Gallina, Charlotte Jacobsen, Janne Theilgaard)

Dame 60+: Nr.1 (Brigit Brink Lund, Annie Michelsen, Birgit Carlsen)

Dame 70+: Nr1 (Lisbeth Heine, Inge Hyllested, Melita Frölich Jørgensen)

Herrer 40+: Nr.1 (Kasper Warming, Christian Svanning Mikkelsen, Jakob Pyndt)

Herrer 50+: Nr 1 (Stefan Ravnholt, Christen Gregersen, Niels Trier)

Herrer 60+: Nr.3 (Peter Holst, Hans Peter Michaelsen, Carsten Bessmann)

Herrer 70+: Nr.1 (Frans Nørby, Bent Ingevold, Kasper Rud) 

Her er alle resultaterne:

 

 

NM eller NVTM

Nordiske Mesterskaber

Der arrangeres NM for mænd og kvinder hvert år siden 1979, skiftevis i Danmark, Norge, Finland og Sverige i rækkerne H40, H50, H60 og H70 samt D40, D50, D60 og siden 2013 også D70

Mesterskaberne spilles fredag, lørdag og søndag i Danmark og Norge udendørs på grus ultimo august samt indendørs på hardcourt i Finland og Sverige primo november

 

Hver kamp består af to singler og en double.

Et hold består af mindst 3 spillere, der udtages af DTVs turneringsudvalg.

 

Retningslinjer for udtagelse af spillere til VM og NM for hold

Turneringsudvalget (TU)

 • TU sidder for 2 år ad gangen og vælges af DTV’s bestyrelse

 • TU består af 4 personer heraf min. 2 personer som ikke er medlem af DTV’s bestyrelse

Udtagelse af bruttotrup til NM.

TU udtager en bruttotrup ca. 2 mdr. før NM og truppen vil typisk omfatte 6-8 spillere. Senest en uge efter udtagelsen til bruttotruppen skal hver spiller give tilsagn eller melde afbud m.h.t. senere udtagelse til den endelige trup. Bruttotruppen udtages blandt spillere med gode resultater i følgende turneringer:

 • DM indendørs eller DM udendørs 

 • DM Holdmesterskab i grund- og slutspil 

 • Internationale turneringer 

 • NM

Udtagelse af endelig trup til NM

Ca. 1 md. før mesterskaberne udtager TU den endelige trup. TU giver besked til såvel udtagne som ikke-udtagne spillere. Udtagelsen vurderes på baggrund af resultater fra ovenstående turneringer og der ses på spillerens eventuelle skader og på holdets sammensætning m.h.t. single og doublekompetencer.

Bemærk: NM spilles med 10 års interval i alderskategorierne 40+, 50+, 60+ og 70+, mens DM spilles med 5 årsinterval.

NM i Norge og Danmark spilles udendørs sidst i august. NM i Sverige og Finland spilles indendørs i okt./nov.

Økonomi

Til NM i Norge, Finland og Sverige er der spillerbetaling på 1.500 kr. Til gengæld betaler DTV fly + bus + hotel + festmiddag.

 

Udtagelse af hold til VM

 • TU udpeger en Holdkaptajn, som identificerer relevante spillere, der melder at de er parate til at deltage.

 • I samråd med holdkaptajnen sammensætter TU holdet.

 • Hvis der er tvivl om udtagelse kan TU anbefale at der spilles en udtagelseskamp

 • Herefter afgør TU holdets sammensætning.

Økonomi

 • Til Hold-VM betaler DTV holdgebyr og udbetaler økonomisk støtte på 500 kr. i Europa samt 1.000 kr. oversøisk pr. spiller.

 • Til VM individuelt, udbetaler DTV resultatafhængigt tilskud ved 1.- 4. plads.

Single ( min. 32 deltagere)

1. Plads 1000 kr. 

2. plads 800 kr. 

3.- 4. plads 600.

 

Double. ( ved min. 16 par)

1. plads 800,- kr. pr.par

2. plads 600.- kr pr.par

 

Til EM inde og ude individuelt  

udbetaler DTV resultatafhængigt tilskud ved 1. og 2. plads. 

Single ( min. 32 deltagere)

1. Plads 600.- kr.

2. plads 400,- kr.

 

Double. ( min. 16 par)

 1. plads 600,- kr. pr.par

 2. plads 400.- kr pr.par