Alternativ form for generalforsamling – afgiv din stemme på hjemmesiden fra 1. juni

17. maj 2020 22:42 , af Søs Stadil

Kære medlemmer

Denne lange mail er en forklaring og en forvarsel om, at du fra mandag 1. juni kan afgive din stemme på nettet, som om du deltog i generalforsamlingen.

Alting er forandret, og danskerne er blevet gode til at tilpasse sig og finde kreative løsninger på de vante opgaver. I DTVs bestyrelse har vi fundet frem til en ”nødgeneralforsamling”, dvs. en alternativ form for afholdelse af generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skal ske inden udgangen af maj. Vi plejer at have en dejlig aften med middag og efterfølgende møde. Det går ikke i år!

 

HVORFOR HOLDER DTV IKKE EN RIGTIG GENERALFORSAMLING?

Efter 8. juni vil der blive åbnet for forsamlinger mellem 30 og 50 personer, og afstandskravet er sat ned til 1 meter. Øvrige betingelser kendes ikke pt.

Der plejer at deltage ca. 80 medlemmer, som sidder tæt pakket i et lokale i en tennisklub. Det får vi givet ikke lov til, så realistisk set vil vi nok kun kunne få plads til det halve antal, dvs. ca. 40.  Det er ikke en særlig stor repræsentation af en forening, der har 734 medlemmer.

Vores medlemsskare har en gennemsnitsalder over 65 år og kun ca. 1/3 af medlemmerne er under risikoalderen.

Af ovenstående grunde vælger bestyrelsen en anden form for generalforsamling i år, så formalia ifølge vedtægterne overholdes bedst muligt.

Det har dog ikke været muligt at overholde krav om tidspunkt, da bestyrelsen har afventet coronaudmelding fra statsministeren om fase 2 og 3.

 

For at alle kan udøve deres demokratiske ret laver vi en afstemning til generalforsamlingen via vores almindelige tilmeldingssystem på hjemmesiden.

DU KAN DERFOR STEMME VED AT TILMELDE DIG I AKTIVITETSKALENDEREN – men først fra 1. juni.

 

VIL DU GERNE VÆRE MED I BESTYRELSEN?

Nye kræfter og nye ideer er velkomne. Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, kan du senest 31. maj give besked. Du kan svare på denne mail eller sende besked til sekretæren sos@stadil.nu.

Spørgsmål rettes til præsidenten Lars Bo Sørensen på 22 84 38 08.

Ønsker du at stille op, vil det være en god ide at skrive et par linjer om dig selv, så de kan videreformidles til medlemmerne, inden de afgiver deres stemme.

 

HVAD SKAL DER STEMMES OM?

En dagsorden revideret i overensstemmelse med on line generalforsamlingen vedhæftes.

De faste dagsordenspunkter, der er til afstemning, er godkendelse af regnskabet og valg af fire bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor. Budgettet er kun til orientering og vil afspejle forventningerne DTV havde, før coronaen ramte os.

Der var ikke inden tidsfristen for den berammede generalforsamling 16. marts indkommet forslag til afstemning fra medlemmerne.

DTVs regnskab for 2019 og budget for 2020 samt præsidentens beretning for 2019 er vedhæftet denne mal - og findes også under "Om DTV" på hjemmesiden.

 

HVEM KAN SE AFSTEMNINGEN?

Afstemningen er hemmelig for medlemmer, men bestyrelsen vil kunne se navnene - svarende til, at man på en rigtig generalforsamling vil kunne se, hvem der rækker hånden op ved en afstemning. 

 

KOMMER DER EN RIGTIG GENERALFORSAMLING?

Nej, man kan kun afholde én generalforsamling, og den bliver så i en online coronaversion i 2020. Om der finder et møde med spisning og åben dialog mellem medlemmer og bestyrelse sted senere på året, er et åbent spørgsmål for nærværende. 

 

HVORDAN AFGIVER JEG MIN STEMME?

  • Først skal du lige vente til mandag 1. juni, hvor du vil få en reminder pr mail.
  • Du skal være logget ind på dansketennisveteraner.dk for at kunne stemme. Har du glemt din kode, kan du hente hjælp i det store røde felt i højre side på hjemmesiden. 
  • Find datoen 1. juni i aktivitetskalenderen i venstre kolonne og klik på den.
  • Så åbnes en tilmeldingsformular i dit navn.
  • Når du klikker på den grønne "Tilmeld"-knap, vil du kunne sætte flueben ved ja eller nej til de forskellige valg, der skal foretages ved generalforsamlingen.

 

Deadline for afstemningen er 14. juni. Afstemningen afgøres ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

Efter deadline for afstemningen vil der blive lagt et kort referat af nødgeneralforsamlingen på hjemmesiden.

 

Vi håber på medlemmernes forståelse for den valgte løsning.

Venlig hilsen

DTVs bestyrelse

PS! Hvis du har et punkt, du ville have bragt op under ”Eventuelt” på den ordinære generalforsamling, bedes du sende det i en mail til sekretæren sos@stadil.nu senest 27. maj. Så læser bestyrelsen din mail og svarer i det omfang, det er muligt og rimeligt.